08:30-17:30
098-662-4587
sales@assa.co.th
HEAD OFFICE
1/107 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 (แยก 12-1) แขวงหนองบอน เฃตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-362-9183 - 4    แฟกซ์ 02-362-9164       Hotline  098-662-4587
ASSA WORKSHOP
19/203 ศูนย์เชียงกงบางนา กม. 17.5 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลี อ. บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 089-499-9555
โทร : 098-662-4587
อีเมลล์ : sales@assa.co.th
 
โทร : 098-662-4587
อีเมลล์ : sales@assa.co.th
9+19 =